> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Wydrukowane obrazy nie są tak wyraźne, jak powinny > Wydrukowany obraz jest szorstki lub pojawiają się paski równoległe do kierunku podawania
9AK3-04E

Wydrukowany obraz jest szorstki lub pojawiają się paski równoległe do kierunku podawania

Prędkość dodatkowego paska przenoszącego nie jest odpowiednia. Dostosuj prędkość dodatkowego paska przenoszącego.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić jakość działania urządzenia, dostosuj wartość dla <Reg. pręd. podrzęd. pasa transfe.> zgodnie z charakterystyką papieru. Należy również dostosować wartość w zależności od tego, czy obraz jest szorstki, czy widoczne są paski.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień] dla <Reg. pręd. podrzęd. pasa transfe.>, aby zmienić prędkość dodatkowego paska przenoszącego.
W przypadku szorstkiego obrazu wyreguluj wartość w kierunku dodatnim. W przypadku pasków wyreguluj wartość w kierunku ujemnym.
W przypadku korzystania z papieru o gramaturze 151 g/m2 lub cięższego wybranie opcji „Priorytet obrazu” w obszarze <Ustawienia drukowania dla mieszanego papieru> może poprawić sytuację.
Naciśnij → [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Ustawienia drukowania dla mieszanego papieru] → wybierz [Szyb. drukowa. dla cien./zwyk.] lub [Ta sama pręd. jak d. gru. pap.] w obszarze [Priorytet obrazu].