> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Znaki powstałe podczas podawania papieru nie znikają > Widoczne są smugi przypominające pęknięcia po stronie tylnej krawędzi
9AK3-051

Widoczne są smugi przypominające pęknięcia po stronie tylnej krawędzi

Prędkość podawania papieru jest nieodpowiednia. Sprawdź poniższe rozwiązania.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, należy po równo skorygować każdą z trzech poniższych wartości w obszarze <Dostosuj podawanie papieru> w kierunku wartości ujemnej.
<Obszar utrwalania>
<Obszar chłodzenia>
<Obszar odwró./wyjścia>
WAŻNE
Funkcja ta może wpływać na sposób podawania papieru. Z uwagi na fakt, że zwiększenie tej wartości może powodować blokowanie papieru w urządzeniu, zaleca się dostosowywanie wartości przy użyciu niewielkich przyrostów.
Naciśnij → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz typ używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień] dla [Dostosuj podawanie papieru] → wyreguluj trzy elementy wymagające regulacji w kierunku wartości ujemnej w równym stopniu.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Regulacja przenoszenia papieru” w Podręcznik użytkownika