> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Wydrukowane obrazy nie są tak wyraźne, jak powinny > Na obrazach o wysokim zabarwieniu występują nierównomierne obszary połysku, plamy tonera wokół krawędzi lub niewielkie białe plamy
9AK3-04A

Na obrazach o wysokim zabarwieniu występują nierównomierne obszary połysku, plamy tonera wokół krawędzi lub niewielkie białe plamy

Dodatkowe napięcie przenoszące toner na papier jest niezgodne z charakterystyką papieru. Sprawdź poniższe rozwiązanie.
Na obrazach o dużym nasyceniu pojawiają się nierównomierne obszary połysku. (Typ A).
Toner może się rozmazywać wokół krawędzi obrazów o wysokim zabarwieniu. (Typ A).
Pojawiają się drobne białe plamy przypominające pęcherzyki powietrza. (Typ B).
Pojawiają się drobne białe plamy. (Typ B).
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, dostosuj wartość <Reguluj drugorzędne napięcie przenoszące> zgodnie z charakterystyką papieru. Występują dwa typy problemów: typ A i typ B. Wartość należy wyregulować w zależności od typu problemu z wydrukiem.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Reguluj drugorzędne napięcie przenoszące> → dostosuj wartość napięcia. W przypadku problemu typu A wyreguluj wartość napięcia w kierunku dodatnim. W przypadku problemu typu B wyreguluj wartość napięcia w kierunku ujemnym.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Reg. głów. napięcia przenoszące.” w: Podręcznik użytkownika