> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Na wydrukach widoczne są smugi > Pojawiają się liczne drobne smugi prostopadłe do kierunku podawania
9AK3-046

Pojawiają się liczne drobne smugi prostopadłe do kierunku podawania

Napięcie drugorzędne, które przenosi toner na papier, nie jest odpowiednie. Sprawdź poniższe rozwiązanie.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, można zmienić drugorzędne napięcie przenoszące zgodnie z charakterystyką papieru.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz typ używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień] dla opcji <Reg. drugorzędne napięcie przeno.> → wyreguluj wartość napięcia. Jeżeli smugi są kolorowe, wyreguluj wartość napięcia w kierunku wartości dodatniej. Jeżeli smugi są czarne, wyreguluj wartość napięcia w kierunku wartości ujemnej.
„Ustawienia zarządzania typem papieru” w Podręczniku użytkownika > zobacz „Reg. drugorzędne napięcie przeno.”