> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Wydrukowane obrazy nie są tak wyraźne, jak powinny > Na obrazach o wysokim zabarwieniu występują nierównomierne obszary połysku, plamy tonera wokół krawędzi lub niewielkie białe plamy
9AK3-02W

Na obrazach o wysokim zabarwieniu występują nierównomierne obszary połysku, plamy tonera wokół krawędzi lub niewielkie białe plamy

Dodatkowe napięcie przenoszące toner na papier jest niezgodne z charakterystyką papieru. Sprawdź poniższe rozwiązanie.
Na obrazach o dużym nasyceniu pojawiają się nierównomierne obszary połysku. (Typ A).
Toner może się rozmazywać wokół krawędzi obrazów o wysokim zabarwieniu. (Typ A).
Pojawiają się drobne białe plamy przypominające pęcherzyki powietrza. (Typ B).
Pojawiają się drobne białe plamy. (Typ B).
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, dostosuj wartość <Reguluj drugorzędne napięcie przenoszące> zgodnie z charakterystyką papieru. Występują dwa typy problemów: typ A i typ B. Wartość należy wyregulować w zależności od typu problemu z wydrukiem.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia papieru] → [Ustaw. zarządzania typem papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Reguluj drugorzędne napięcie przenoszące> → dostosuj wartość napięcia. W przypadku problemu typu A wyreguluj wartość napięcia w kierunku dodatnim. W przypadku problemu typu B wyreguluj wartość napięcia w kierunku ujemnym.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Reg. drugorzęd. napięcie przeno.” w: Podręcznik użytkownika