> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Gdy po drukowaniu lub kopiowaniu na dużej ilości węższego papieru rozpoczyna się pracę z szerszym papierem, przy lewej i prawej krawędzi papieru widoczne są brudne, czarne paski lub wyblakłe obszary > Kolory przy prawej i lewej krawędzi są wyblakłe
9AK3-03A

Kolory przy prawej i lewej krawędzi są wyblakłe

Główne napięcie przenoszące toner na papier jest niezgodne z charakterystyką papieru. Wyreguluj główne napięcie przenoszące.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić jakość działania urządzenia, dostosuj wartość dla <Reg. głów. napięcia przenoszące.> zgodnie z charakterystyką papieru.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia papieru] → [Ustaw. zarządzania typem papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Reg. głów. napięcia przenoszące.> → wyreguluj wartość napięcia dla czerni, przesuwając suwak w kierunku ujemnym.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Reg. głów. napięcia przenoszące.” w: Podręcznik użytkownika