> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Gdy na długich arkuszach drukowane obrazy wyglądają tak, jak opisano tutaj > Papier jest pomarszczony
9AK3-03H

Papier jest pomarszczony

Niewłaściwa szybkość utrwalania dla papieru powlekanego lub niepowlekanego o niskiej podstawowej gramaturze.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Zmniejszenie prędkości utrwalania może poprawić sytuację.
W celu zmniejszenia szybkości: Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia papieru] → [Ustaw. zarządzania typem papieru] → wybierz rodzaj papieru, którego dotyczy problem → [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień] dla <Dostosuj podawanie papieru> → [Obszar utrwalania].
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Regulacja prędkości przenoszenia papieru” w: Podręcznik użytkownika