> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Na wydrukach widoczne są smugi > Smugi pojawiają się na krawędzi końcowej papieru z czarnym obrazem półtonowym
9AK3-02R

Smugi pojawiają się na krawędzi końcowej papieru z czarnym obrazem półtonowym

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu o niskiej temperaturze i niskiej wilgotności oraz drukowany jest czarny obraz półtonowy na grubym papierze, na krawędzi końcowej papieru mogą pojawić się smugi.
Dostosuj ustawienia zgodnie z poniższą procedurą.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
WAŻNE
Wyłącznie administrator może zmieniać poniższe ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Priorytet wydajności/jakości wydruku] → [Priorytet jakości] → [Stand. połysk].
„Ustawienia/Rejestracja” > „Regulacja/Konserwacja” > „Regulacja Jakości Obrazu” w dokumencie Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Priorytet wydajności/jakości wydruku”