> Ustawienia i regulacje na drukarce > Wyrównywanie wydruków
9AK3-014

Wyrównywanie wydruków

Jeśli wydruki nie są wyrównane lub ich krawędzie na tacach wyprowadzania modułu wykańczania są zagięte, należy wykonać poniższą procedurę w celu rozwiązania problemu.
1
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Urządz. wykańcz. Tacka A regulacja położenia] lub [Urządz. wykańcz. Tacka B regulacja położenia].
 „Regulacja jakości drukowania i wykańczania” > „Akcja Regulacji” > „Regulacja wyrównania papieru” w: Podręcznik użytkownika
2
Naciśnij [-] lub [+], aby dostosować wyrównanie papieru.
Jeśli krawędzie wydruków są zagięte
Naciśnij [-], aby zwiększyć szerokość przy wyrównywaniu wydruków.
Jeśli wydruki nie są wyrównane
Naciśnij [+], aby zmniejszyć szerokość przy wyrównywaniu wydruków.
UWAGA
W przypadku ustawienia opcji [Zszywanie] w trybie wykańczania, nie będzie możliwości dostosowania ustawień [Urządz. wykańcz. Tacka A regulacja położenia] i [Urządz. wykańcz. Tacka B regulacja położenia].
W zależności od użytego modułu wykańczania wspomniana powyżej funkcja może być niedostępna.
Wyrównywanie cienkiego papieru