> Ustawienia i regulacje na drukarce > Korygowanie przesunięcia obrazów > Eliminowanie podstawowych przyczyn przesunięcia
9AK3-010

Eliminowanie podstawowych przyczyn przesunięcia

Znajdź odpowiedzi na pytania związane z rozwiązywaniem problemów.

Czy papier jest docięty prawidłowo?

Jeśli papier ma nierówny kształt lub niejednolity rozmiar, marginesy wokół obrazu mogą być różne na poszczególnych stronach. Jeśli krawędzie papieru nie są docięte pod kątem prostym, po wydrukowaniu obrazy mogą być ukośne.
Obraz jest drukowany blisko krawędzi papieru, ponieważ nie ustawiono wcześniej formatu papieru.
Wydrukowany obraz jest ukośny, ponieważ między krawędziami papieru nie ma kąta prostego.
Rozwiązanie
Użyj innej partii papieru, która została docięta prawidłowo.
Jeśli papier był docinany samodzielnie, należy go zmierzyć i upewnić się, że jego wymiary są prawidłowe.