> Ustawienia i regulacje przy użyciu Command WorkStation 6.8 > Zachowywanie zadania do wydrukowania w przyszłości
9AK3-00R

Zachowywanie zadania do wydrukowania w przyszłości

Zarchiwizowanie zadania, które w przyszłości będzie drukowane wielokrotnie umożliwi jego ponowne wydrukowanie z poziomu aplikacji Command WorkStation. Sprawdź poniższe rozwiązanie.
1
Kliknij [PRINTED] lub [HELD] w Command WorkStation.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie do zarchiwizowania i kliknij [Archive].
3
W razie potrzeby wskaż lokalizację archiwum i kliknij [OK].
Zadanie zostanie zapisane w kolejce zarchiwizowanych zadań.