> När bilder som de här skrivs ut > När märken från pappersöverföring kvarstår > Streck som liknar bucklor uppkommer på sidans bakkant
9AK6-051

Streck som liknar bucklor uppkommer på sidans bakkant

Pappersöverföringens hastighet är inte lämplig. Se lösningarna nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
Justera vart och ett av värdena för följande tre objekt likadant under <Justera pappersöverföring> mot minusänden för att åtgärda det här problemet.
<Fixeringsområde>
<Kylningsområde>
<Invert.-/Utmatningsomr.>
VIKTIGT!
Denna funktion kan påverka hur pappret matas. Eftersom ökning av värdet i hög grad kan leda till pappersstopp rekommenderar vi att du justerar värdena i små steg.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och där problemet uppstått → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för [Justera pappersöverföring] → justera de tre objekten som kräver justering likadant mot minusänden.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justering av papperstransport” i Användarhandbok