> När bilder som de här skrivs ut > När märken från pappersöverföring kvarstår > Ojämn ljusstyrka uppträder både på sidans fram- och bakkant, bilden ser ljusare ut på sidans bakkant eller streck med ojämn ljusstyrka visas på sidans bakkant
9AK6-054

Ojämn ljusstyrka uppträder både på sidans fram- och bakkant, bilden ser ljusare ut på sidans bakkant eller streck med ojämn ljusstyrka visas på sidans bakkant

Pappersöverföringens hastighet är inte lämplig. Se lösningarna nedan.
Ojämn ljusstyrka uppträder både på sidans fram- och bakkant.
← Matningsriktning
 
Bilden ser ljusare ut på sidans bakkant.
← Matningsriktning
 
Streck med ojämn ljusstyrka visas på sidans bakkant.
← Matningsriktning
Åtgärd
Justera hastigheten för pappersöverföring i inverterings-/utmatningsområdet mot plusänden för att åtgärda problemet.
VIKTIGT!
Denna funktion kan påverka hur pappret matas. Eftersom ökning av värdet i hög grad kan leda till pappersstopp rekommenderar vi att du justerar värdena i små steg.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och där problemet uppstått → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för [Justera pappersöverföring] för att justera korrigeringsnivån med [-] eller [+] för [Invert.-/Utmatningsomr.].
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justering av papperstransport” > i Användarhandbok