> När bilder som de här skrivs ut > Ränder uppträder på utskrifterna > En del av bilden är blek och smala ränder uppträder i det bleka området
9AK6-040

En del av bilden är blek och smala ränder uppträder i det bleka området

Den primära spänningen som överför toner till pappret överensstämmer inte med de angivna egenskaperna för pappret, eller för mycket toner används. Se lösningarna nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera primär överföringsspänning> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj typen av papper som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera primär överföringsspänning> → justera spänningsvärdet för svart mot minusänden.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justera primär överföringsspänning” i Användarhandbok
För att förbättra situationen gör du en automatisk toningsjustering som justerar den totala mängden toner.
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera toning” i Användarhandbok