> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Gult ser inte gult ut
9AK6-04K

Gult ser inte gult ut

Rester från andra tonerfärger har samlats på transferbältet. Se lösningarna nedan.
Åtgärd
Detta fenomen kan inträffa om tonern inte fastnar helt på det papper som du använder.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera sekundär överf.spänning> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj typen av papper som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera sekundär överf.spänning> → justera spänningsvärdet mot minusänden.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justera primär överföringsspänning” i Användarhandbok
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Just. toner på transferbälte> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj typen av papper som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Just. toner på transferbälte> → justera genomskinlighetsnivån för att öka precisionen för automatisk rengöring av transferbältet.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Just. toner på transferbälte” i Användarhandbok