> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark > Förutom på kanten av pappret uppstår diagonala skrynklor utan repor
9AK6-05C

Förutom på kanten av pappret uppstår diagonala skrynklor utan repor

Ändra leveransväg för långa ark.
← Matningsriktning
Åtgärd
För att åtgärda diagonala skrynklor på pappret kan du ändra värdet för <Justera glättning/fin svärta> till [-4]. Papprets leveransväg ändras och problemet blir eventuellt löst.
Du kan dock inte ändra leveransväg när du använder en av följande typer av papper.
vanligt papper/återvunnet papper (151 g/m2 (55,8 lb omslag) eller mer)
bestruket papper/strukturerat papper/vellum/syntetiskt papper (polypropylen)/syntetiskt papper (polyester) (210 g/m2 (77,7 lb omslag) eller mer)
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj typen av papper som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera glättning/fin svärta> → ändra värdet för [Blankt] till [-4].
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justera glättning/fin svärta” i Användarhandbok