> När bilder som de här skrivs ut > Ränder uppträder på utskrifterna > Ränder som är vinkelräta mot matningsriktningen uppträder på utskriften
9AK6-03W

Ränder som är vinkelräta mot matningsriktningen uppträder på utskriften

Transferbältet är deformerat. Justera den primära överföringsspänningen (den spänning som överför tonerbilden från transferbältet till pappret).
← Matningsriktning
Åtgärd
Om du inte har använt maskinen under en längre tid kan transferbältet deformeras. Om det händer rengör du inuti huvudenheten flera gånger.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] och välj sedan papperstyp i listan → tryck på [Detaljer/redigera] → <Justera primär överföringsspänning> → [Ändra] → [-] för att ändra den primära spänning som överför svart toner → tryck på [OK] för att minska den primära spänningen.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justera primär överföringsspänning” i Användarhandbok