> Bli effektivare > Så här förbättrar du utmatningseffektiviteten när du skriver ut på tunt papper och tjockt papper
9AK6-023

Så här förbättrar du utmatningseffektiviteten när du skriver ut på tunt papper och tjockt papper

Fixeringsenheten använder olika temperaturinställningar för tunt papper och tjockt papper. Det tar längre tid för temperaturen i fixeringsenheten att falla än att stiga.
Du kan minska den tid som krävs för att fixeringsenhetens temperatur ska justeras genom att skriva ut på tunt papper först i lägre temperaturer och sedan på tjockt papper i högre temperaturer, i syfte att öka utskriftshastigheten överlag. Se lösningarna nedan.
Ordningsföljd för pappret som används
Fixeringsenhetens temperatur
Väntetid
Tunt papper → Tunt papper
Tjockt papper → Tjockt papper
Ingen temperaturjustering
Inget
Tunt papper → Tjockt papper
Höj temperaturen
Kort
Tjockt papper → Tunt papper
Sänk temperaturen
Lång
OBS!
Väntetiden kan avvika från tabellen eftersom tiden som krävs för att fixeringsenheten ska justera temperaturändringarna ändras beroende på papprets typ och basvikt samt på rumstemperaturen.