> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Text och bilder skrivs inte ut tydligt
9AK6-030

Text och bilder skrivs inte ut tydligt

Det finns en hög sannolikhet för att kondens kan bildas på fotokonduktorns trumma eftersom skrivaren är installerad i en varm eller fuktig miljö. Öka temperaturen hos trumman.
Åtgärd
Om du skriver ut i svartvitt ökar du temperaturen på fotokonduktorns trumma.
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Justera trumtemperatur] → välj [Hög].
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera trummans temperatur” i Användarhandbok