> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Moaréeffekten uppstår vid kopiering
9AK6-035

Moaréeffekten uppstår vid kopiering

Moaré uppstår när prickar med regelbundet avstånd överlappar i två eller fler mönster i en bild. Prickarna i en rasterbild kan skapa en moaréeffekt när de scannas av maskinen. Ändra [Originaltyp].
Åtgärd
Välj [Karta] i [Originaltyp] för att minska moaréeffekten.
Tryck på  → [Kopia] → [Alternativ] → [Originaltyp] → välj [Karta].