> När bilder som de här skrivs ut > Om papper med en längre bredd används efter kopiering eller utskrift av stora mängder papper med en kortare bredd uppträder smutsiga svarta fält eller så är färgerna bleka på papprets vänstra och högra kant > Smutsiga svarta fält visas på papprets vänstra och högra kant
9AK6-039

Smutsiga svarta fält visas på papprets vänstra och högra kant

Båda sidor av tryckbältet är smutsiga. Rengör tryckbältet.
← Matningsriktning
Åtgärd
Rengör tryckbältet.
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Underhåll] → [Rengör band].
 ”Inställningar/Registrering” > ”Justering/underhåll” > <Underhåll>i Användarhandbok > se underavsnitt ”Rengör band”