> När bilder som de här skrivs ut > Ränder uppträder på utskrifterna > Ränder som är parallella med matningsriktningen uppträder på utskriften
9AK6-02H

Ränder som är parallella med matningsriktningen uppträder på utskriften

Koronatrådarna inuti huvudenheten är smutsiga. Rengör trådarna.
← Matningsriktning
Åtgärd
Rengör koronatrådarna inuti huvudenheten flera gånger.
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Underhåll] → [Rengör korona].
 ”Inställningar/Registrering” > ”Justering/underhåll” > <Underhåll>i Användarhandbok > se underavsnitt ”Rengör korona”