> Inställningar och justeringar på skrivaren > Så utför du automatisk toningsjustering
9AK6-00W

Så utför du automatisk toningsjustering

Utför automatisk toningsjustering (Full justering) för att uppnå rätt CMYK-färger. Se lösningarna nedan.
Om du använder imagePRESS Server utför du först automatisk toningsjustering och kalibrerar sedan imagePRESS Server.
Om du vill använda annat papper än det rekommenderade behöver du registrera kalibreringsstandarder.

Om du använder vanligt papper och kalibrerar för alla typer av
papper: Enkel kalibrering

1
Fyll på papper i papperslådan.
Fyll på det rekommenderade pappret eller papper för kalibrering vars kalibreringsstandarder har registrerats.
2
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3
Tryck på [Justeringsnivå] → [Samma för alla pprstyp.] → [OK].
4
Bekräfta att [Standard] (för det rekommenderade pappret) eller ”pappret för kalibrering som du fyllde på i steg 1” har valts för [Välj papper att justera].
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera toning” i Användarhandbok
5
Utför automatisk toningsjustering (Full justering).
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera toning” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Full justering”
Välj den papperslåda där du fyllde på papper i steg 1 som papperskälla för testutskrift.
6
Kalibrera imagePRESS Server om det behövs.
Hur imagePRESS Server kalibreras och efterföljande steg

Om du använder olika kalibreringsinställningar för olika papperstjocklekar: Förbättrad kalibrering

Du kan skriva ut mer noggrant genom att kalibrera färgerna efter papprets tjocklek.
1
Fyll på papper i papperslådan.
Beroende på typen av papper du använder fyller du på papper för kalibrering vars kalibreringsstandarder har registrerats, eller ett av följande rekommenderade papper.
[Normalt/Tjockt 1-4]
[Tjockt 5]
[Tjockt 6]
Påfyllt papper
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (250 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (300 g/m2)
2
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3
Tryck på [Justeringsnivå] → [Efter pprstypgrupp] → [OK].
4
Tryck på knappen som motsvarar tjockleken hos det papper du fyllde på.
5
Tryck på [Välj papper att justera] och välj pappret för kalibrering som du fyllde på eller [Standard] (för det rekommenderade pappret).
6
Utför automatisk toningskalibrering (full kalibrering).
7
Utför även en full kalibrering för andra typer av papper som du har fyllt på.
8
Kalibrera imagePRESS Server om det behövs.