Een boekje in sets maken

Bij het maken van een boekje van een document met een groot aantal pagina's kunt u de pagina's in meerdere sets onderverdelen en ze afdrukken.
1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Activeer [Boekje] → klik op [Details].
3.
Klik in het scherm [Instellingen voor boekje] en schakel [Verdelen in sets voor indeling voor boekje] in.
4.
Selecteer de onderverdeelmethode onder [Onderverdelen in sets].
Geef bij de handmatige onderverdeling op hoeveel pagina's er in elke set moeten zijn.
Als u handmatig onderverdeelt en een geniet boekje met rugpers afdruk, geef dan een waarde op die gelijk is aan of lager is dan het maximumaantal pagina's dat het apparaat met de rugpers kan bewerken. Raadpleeg de handleiding van het apparaat om dit aantal te kennen.
5.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen