Bilaga

I det här kapitlet beskrivs enhetens tekniska specifikation, instruktioner om hur du använder e-handbok, friskrivningsklausuler, information om copyright och annan viktig kundinformation.
0X8S-074