Hæftet udskrivning af foldere

Når du laver og printer en folder, kan du lave sider, som er hæftet på midten. Afhængigt af enheden, kan du også beskære og justere papirets kanter.
1.
Åbn fanen [Grundlæggende indstillinger] eller [Efterbehandling].
2.
Vælg [Folderudskrivning] fra [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning] eller [Udskriftslayout].
3.
Vælg en efterbehandlingsmetode fra [Indstilling for midterhæftning].
Hvis du vælger [Fold + Midterhæftning + Trim]/[Fold + Trim] fra [Indstilling for midterhæftning], skal du udføre følgende procedure.
4.
Åbn arket [Efterbehandling].
5.
Vælg en justeringsmetode for skærebredde fra [Beskæringsindstillinger] → angiv værdierne i henhold til den metode, du valgte.

Relaterede emner