Trimning af sider under udskrivning af hæftede foldere

Ved udskrivning af hæftede foldere, kan du beskære og justere papirets kanter.
1.
Åbn arket [Efterbehandling].
2.
Vælg [Folderudskrivning] fra [Udskriftslayout].
3.
Vælg [Fold + Midterhæftning + Trim]/[Fold + Trim] fra [Indstilling for midterhæftning].
4.
Vælg en justeringsmetode for skærebredde fra [Beskæringsindstillinger] → angiv værdierne i henhold til den metode, du valgte.

Relaterede emner