Indstillinger for enhedsfunktioner

Indstillinger, der passer til enheden, er påkrævede for at kunne bruge de unikke enhedsfunktioner. Hvis enhedsoplysninger hentes under installationen, anvendes der automatisk indstillinger for driveren, der passer til enheden.
De optimale indstillinger kan dog muligvis ikke anvendes for følgende funktioner. Kontrollér, at indstillingerne der passer til enheden er blevet anvendt, før du bruger disse funktioner.
Funktioner, der kræver, at indstillingerne er blevet konfigureret manuelt
[Konfig. profil]
[Papirstørrelsesindstillinger] > [Papirstørrelse, der skal bruges som brugerdefineret papirstørrelse]
[Andre indstillinger]
[Spooling på host]
[Angiv brugeroplysninger]
[Brugeradministration] > [Administration af afdelings-ID'er] > [Indstillinger]
[Detaljer] > elementer med []
BEMÆRK
Hvis [Til] er valgt for [Detaljer] > [Andre indstillinger] > [Skift konfigurationsprofil ved hentning af enhedsoplysninger], kan emner angivet med [] måske også blive indstillet automatisk.
Når der tilsluttes via en TCP/IP eller IPP-netværk, kan enhedsinformationen kun hentes via driveren.
Enhedsinformationen kan hentes i et printerservermiljø, hvis "Canon Driver Information Assist Service" er installeret på servercomputeren. Du kan installere tjenesten vha. driverens installationsprogram.
Når du bruger en USB-forbindelse, kan enhedsinformationer ikke hentes. Indstil enhedsfunktioner og installerede valgmuligheder manuelt.

Relaterede emner