Eksporterer en konfigurationsprofil

Indstillingerne på fanen [Enhedsindstillinger] kan eksporteres og gemmes som en konfigurationsprofil (*.typ). Du kan konfigurere de samme indstillinger ved at importere den eksporterede konfigurationsprofil.
Denne funktion er brugbar, hvis driverindstillinger for flere computere strømlines eller elementer, der kan indstilles for hver bruger, ændres.
BEMÆRK
Du kan importere en eksporteret konfigurationsprofil ved at klikke på [Skift] > [] (Importer konfigurationsprofil) på fanen [Enhedsindstillinger] eller ved at bruge driverens installationsprogram.

Forudsætninger

Enhedsindstillinger
Hvis enheden tilsluttes via en WSD-port, er [Brug af WSD-browsing] allerede aktiveret.
Hvis enheden tilsluttes ved at specificere en standard TCP/IP-port, er [Hent info om printeradmin. fra vært] allerede aktiveret.
For yderligere oplysninger henvises der til enhedsmanualen.
Når computeren startes, logges der på som medlem af Administrators.

Procedurer

1.
Vis [Enheder og printere] fra [Kontrolpanel] i Windows.
2.
Højreklik på ikonet for den enhed, du vil indstille → vælg [Printeregenskaber] i den viste menu.
Hvis du bruger driveren med flere enhedsmodeller, skal du vælge den model, du vil indstille, efter at have valgt [Printeregenskaber].
3.
Klik på arket [Enhedsindstillinger].
4.
Tjek de viste indstillinger og status for valgmulighederne → indstil valgmulighederne manuelt efter behov.
5.
Klik [] (Eksporter).
6.
Angiv [Eksporter konfigurationsprofil] og [Navn] i dialogboksen [Ikon].
Skriv en kommentar i [Kommentar], hvis det er nødvendigt.
7.
Klik på [Eksporter] → angiv lagerplaceringen og filnavnet → klik på [Gem] eller [OK].

Relaterede emner