Indstillinger for papirkilder og outputdestinationer

Dette forklarer tilknytningen mellem valgmulighederne for driverindstillinger og papirkilde og outputdestination. Se enhedsindstillingerne for den valgte konfigurationsprofil for [Konfig. profil] på arket for [Enhedsindstillinger].
Se indstillingerne for den printermodel du bruger, hvis [Fiery-printcontroller] eller [Grundlæggende konfiguration (Canon)] er valgt for [Konfig. profil].
BEMÆRK
Nogle indstillinger kan ikke bruges, afhængigt af driveren og den enhed, du bruger.

Laserprintere

Indstillinger for papirkilde

Dialogboksen [Papirkilde]

[Standardpapirkilde]
A-1 [Skuffe x 1]
[Ekstraskuffe/Kassette]
B-1 [Skuffe x 1]
B-2 [Skuffe x 2]
B-3 [Skuffe x 3]
B-4 [Skuffe x 4]
[Valgfrit magasin]
C-1 [Papirmagasin]
D [Konvolutbakke]

iR-ADV

Indstillinger for papirkilde

Dialogboksen [Papirkilde]

[Standardpapirkilde]
A-1 [Skuffe x 1]
A-2 [Skuffe x 2]
A-3 [Magasin x 2 + Skuffe x 2]
[Ekstraskuffe/Kassette]
B-1 [Skuffe x 1]
B-2 [Skuffe x 2]
B-3 [Skuffe x 3]
B-4 [Indfødningsenhed med én kassette]
B-5 [Indfødningsenhed med to kassetter]
B-6 [Indfødningsenhed med tre kassetter]
B-7 [Indfødningsenhed med høj kapacitet]
[Valgfrit magasin]
C-1 [Papirmagasin]
C-2 [POD-papirmagasin Lite]
C-3 [Papirmagasin med flere skuffer]
[Indsætter]
D-1 [Dokumentisætter (Bakke x 2)]
D-2 [Indsætter på papirfoldningsenhed/Dokumentisætter (bakke x 1)]
E [Inserters of Paper Folding Unit]
[Konvolutføder]
F-1 [Skuffe 1]
F-2 [Skuffe 2]

Indstillinger for outputdestinationer

Dialogboksen [Papiroutputindstillinger]

A-1 [Kopibakke]
B-1 [Indre efterbehandler – bakke]
B-2 [Indre efterbehandler – ekstra bakke]
B-3 [Indre bakke 1]
B-4 [Indre bakke 2]
C-1 [Efterbehandlerbakke 1 [Ingen sortering]]
C-2 [Efterbehandlerbakke 2 [Ingen sortering]]
C-3 [Efterbehandlerbakke 1]
C-4 [Efterbehandlerbakke 2]
* Afhængigt af enheden kan B-1 [Indre efterbehandler – bakke] og B-2 [Indre efterbehandler – ekstra bakke] måske blive monteret modsat.

iR-ADV PRO

Indstillinger for papirkilde

Dialogboksen [Papirkilde]

[Standardpapirkilde]
A-1 [Magasin x 2 + Skuffe x 2]
[Valgfrit magasin]
B-1 [Papirmagasin]
B-2 [POD-papirmagasin Lite]
B-3 [Papirmagasin med flere skuffer]
[Indsætter]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Dokumentisætter (Bakke x 2)]
C-3 [Indsætter på papirfoldningsenhed/Dokumentisætter (bakke x 1)]

Indstillinger for outputdestinationer

Dialogboksen [Papiroutputindstillinger]

Efterbehandlerbakke
A-1 [Efterbehandlerbakke 1]
A-2 [Efterbehandlerbakke 2]
A-3 [Efterbehandlerbakke 1 [Ingen sortering]]
A-4 [Efterbehandlerbakke 2 [Ingen sortering]]

imagePRESS

Indstillinger for papirkilde

Dialogboksen [Papirkilde]

[Standardpapirkilde]
A-1 [Skuffe x 3]
A-2 [Magasin x 1]
A-3 [Magasin x 2]
[Valgfrit magasin]
B-1 [POD-papirmagasin Lite]
B-2 [POD-papirmagasin]
B-3 [POD-papirmagasin + sekundært POD-papirmagasin]
B-4 [POD-papirmagasin + sekundært POD-papirmagasin x 2]
B-5 [Papirmagasin med flere skuffer]
[Indsætter]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Dokumentisætter (Bakke x 2)]
C-3 [Dokumentisætter [iPR C7010VP/6010]]
C-4 [Dokumentisætter med flere skuffer]
D [Indsættere på perfekt bind]
E [Universalbakke]

Indstillinger for outputdestinationer

Dialogboksen [Papiroutputindstillinger]

Efterbehandlerbakke
A-1 [Efterbehandlerbakke 1]
A-2 [Efterbehandlerbakke 2]
A-3 [Efterbehandlerbakke 1 [Ingen sortering]]
A-4 [Efterbehandlerbakke 2 [Ingen sortering]]
A-5 [Efterbehandlerbakke 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Efterbehandlerbakke 2 [iPR C7010VP/6010]]
Stabler
B-1 [Stabler a [Stabel]]
B-2 [Stabler b [Stabel]]
B-3 [Stabler a [Outputbakke]]
B-4 [Stabler b [Outputbakke]]
B-5 [Stabler a [Stabel] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Stabler b [Stabel] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Stabler a [Outputbakke] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Stabler b [Outputbakke] [iPR C7010VP/6010]]

Alt-i-én-printere

Indstillinger for papirkilde

Dialogboksen [Papirkilde]

[Standardpapirkilde]
A-1 [Skuffe x 1]
A-2 [Skuffe x 2]
[Ekstraskuffe/Kassette]
B-1 [Skuffe x 1]
B-2 [Skuffe x 2]
B-3 [Skuffe x 3]
B-4 [Indfødningsenhed med én kassette]
B-5 [Indfødningsenhed med to kassetter]
B-6 [Indfødningsenhed med tre kassetter]
[Konvolutføder]
C-1 [Skuffe 1]
C-2 [Skuffe 2]

Indstillinger for outputdestinationer

Dialogboksen [Papiroutputindstillinger]

A-1 [Kopibakke]
A-2 [Indre efterbehandler – bakke]
A-3 [Indre efterbehandler – ekstra bakke]
A-4 [Indre bakke 1]
A-5 [Indre bakke 2]

Relaterede emner