Indsættelse af faneblad

Du kan indsætte fanepapir mellem valgte sider. Du kan også printe på det indsatte fanepapir.
1.
Åbn arket [Papirkilde].
2.
Vælg [Vælg med] > [Papirkilde] eller [Papirtype].
3.
Vælg [Indsæt ark] fra [Papirvalg] → klik på [Indstillinger for arkindsættelse].
4.
I dialogboksen [Indstillinger for arkindsættelse] skal du vælge [Faneblad] fra [Ark til indsættelse].
5.
Indstil [Papirkilde], [Udskriv på] og [Indsæt].
6.
Hvis du vil ændre papirtypen på fanebladet, skal du klikke på [Faneblad] > [Indstillinger] → vælg den papirtype, der skal anvendes fra [Papirtype] → klik på [OK].
For at indstille printpositionen på fanebladet skal du følge nedenstående instruktioner.
7.
Klik på [Oplysninger om faneblad].
8.
Angiv [Oplysninger om faneblad] i dialogboksen [Udskriftsplacering på fane] → klik på [OK].
Hvis du vil forskyde udskriftsdataene til fanedelen, skal du vælge [Forskyd udskrivningsposition] → angiv den afstand, som dataene skal forskydes med i [Forskydningsbredde] → klik på [OK].
For at udskrive udskriftsdata uden at forskyde dem, skal du vælge [Forskyd ikke udskrivningsposition] → vælg fanebladsstørrelsen fra [Fanebladstørrelse] → klik på [OK].
9.
Klik på [Indstillinger for arkindsættelse] i dialogboksen [OK].
10.
Vælg papiret til indholdssider fra [Original papirkilde] eller [Original papirtype].

Relaterede emner