At printe over en fast form

Du kan printe data, som overlapper en fast form, som er lagret på enheden. Denne funktion kaldes overlejring.

For at gemme en fast form i computeren eller på enheden

1.
Åbn arket [Sideopsætning].
2.
Klik på [Sideindstillinger].
3.
I dialogboksen [Sideindstillinger], vises fanen [Overlay].
4.
Vælg [Behandlingsmetode] > [Opret en formularfil] → vælg en destination fra [Gem på] → angiv et filnavn.
Hvis du vælger [Vært] fra [Gem på], skal du klikke på [Gennemse] → vælg et filnavn → klik på [Gem]. Indtast titler i [Titel] og [Undertitel] efter behov.
Hvis du vælger [Enhed] fra [Gem på], skal du indtaste et filnavn i [Filnavn].
5.
Klik på [OK].

For at udføre overlejring

1.
Åbn arket [Sideopsætning].
2.
Klik på [Sideindstillinger].
3.
I dialogboksen [Sideindstillinger], vises fanen [Overlay].
4.
Vælg [Behandlingsmetode] > [Brug overlayudskrivning] → vælg den formularfil, du vil bruge, fra [Formularfil til brug].
Hvis du vælger [Formularfil på vært] fra [Formularfil til brug], skal du klikke på [Gennemse] → vælg et filnavn → klik på [Åbn]. Indtast tekst i [Filoplysninger], efter behov.
Hvis du vælger [Formularfil på enhed] fra [Formularfil til brug], skal du klikke på [Hent oplysninger om formularfil] → vælg et filnavn fra [Filliste] → vælg hvilken side overlejringen skal foretages på i [Anvend på] ved udførelse af dobbeltsidet udskrivning. Hvis du ikke kan hente oplysningerne fra enheden, skal du indtaste formularfilnavnet i [Filnavn].
5.
Klik på [OK].

Relaterede emner