Prioriteret udskrivning

Du kan udskrive et dokument med højere prioritet end andre printerjobs, som er i standby-tilstand i enheden.
Når der udføres prioriteret udskrivning, og hvis et udskriftsjob er under udførelse på enheder, startes den prioriterede udskrivning så snart dette job er færdigt.
1.
Åbn fanen [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet].
2.
Vælg [Fremskynd udskrift] fra [Outputmetode].

Relaterede emner