Skalering

Du kan forstørre eller formindske udskriftsdataene ved udskrivning.

For at skalere til sidestørrelse for output

1.
Åbn fanen [Grundlæggende indstillinger] eller [Sideopsætning].
2.
Vælg papirstørrelsessættet i appen fra [Sidestørrelse].
3.
Vælg den papirstørrelse, du ønsker at printe på, fra [Outputstørrelse].

Sådan angives en ønsket skala

1.
Åbn fanen [Grundlæggende indstillinger] eller [Sideopsætning].
2.
Vælg [Manuel skalering] → angiv forstørrelsesgraden i [Skalering].

Relaterede emner