Lagring af udskriftsdata

Du kan gemme udskriftsdata i en boks i enheden. Du kan også ændre indstillingerne for eller kombinere de gemte data fra andre gemte data fra enhedens kontrolpanel eller Remote UI.
BEMÆRK
Hvis du registrerer boksnummeret, der bruges som standardindstilling for sikker udskrivning, kan du spare tid på at konfigurere indstillinger ved udskrivning.
1.
Åbn fanen [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet].
2.
Vælg [Gem] fra [Outputmetode] → klik på [Ja].
3.
Angiv navnet på data i dialogboksen [Gem detaljer].
Hvis du vil angive et ønsket navn, skal du vælge [Datanavn] > [Angiv navn] indtast navnet i [Navn].
4.
Klik på [Hent oplysninger om postkasse] → vælg en lagringsdestination fra [Postkasser].
Du kan vælge flere felter ved at trykke på [Ctrl] eller [Shift].
5.
Klik på [OK].

Relaterede emner