Arket [Grundlæggende indstillinger]

Du kan indstille grundlæggende udskriftsfunktioner.
[Sidestørrelse]
Viser papirstørrelsen på de printdata, der forberedes i app'en.
[Outputstørrelse]
Vælg den faktiske sidestørrelse, du vil udskrive på. Hvis du vælger en størrelse, der er forskellig fra [Sidestørrelse], forstørres eller formindskes udskriftsdataene, så de passer til den indstillede sidestørrelse ved udskrivning.
[Kopier]
Angiver hvor mange kopier, der skal printes.
[Papirretning]
Angiver udskriftsdataenes retning.
[Sidelayout]
Angiver, hvor mange sider der skal udskrives på hvert papirark.
[Manuel skalering]
Angiver et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for udskrivning.
[Brug 1 på 1 til enkeltsidet data]
Hvis du udskriver flere sider på hvert ark, udskrives enkeltsidet data på ét ark.
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Angiver metoden til udskrivning af udskriftsdata.
[Folder] > dialogboksen [Detaljerede indstillinger for folder]
Gør det muligt at indstille detaljerede indstillinger, f.eks. indbindingsmargen og fejlplaceringskorrektion for folderudskrivning.
[+][-]
[Indstilling for midterhæftning]
Udskriver en folder, der er foldet til halv størrelse og midterhæftet. Når du justerer for at flugte sidernes kanter, skal du vælge [Fold + Midterhæftning + Trim]/[Fold + Trim] og derefter vælge [Beskæringsindstillinger] i arket [Efterbehandling].
[Indbindingsplacering]
Retter kanterne af papiret, der skal indbindes.
Hvis du ændrer [Papirretning] på fanen [Grundlæggende indstillinger]/[Sideopsætning], ændres [Indbindingsplacering] til venstre eller øverst. Forholdet mellem lang kant/kort kant-positionen bevares.
[Indb.margen] > dialogboksen [Indstillinger for indbindingsmargen]
Gør det muligt at indstille indbindingsmargenen.
[Hæft/Sætvis/Gruppér]
Indstiller sidernes rækkefølge, og om siderne skal hæftes ved udskrivning af flere kopier.
Sætvis
Gruppér
Hæfte
Eco (Uden hæftning)
[+][-]
[Farvestatus]
Skifter mellem udskrivning i farver eller sort/hvid. For automatisk registrering af hvorvidt hver enkelt side skal udskrives i farve eller i sort/hvid, skal du vælge [Automatisk [Farve/S-H]].
[Gendan standarder]
Stiller alle udskriftsindstillingerne for driveren tilbage til deres standardværdier.

Relaterede emner