Overlayudskrivning kan ikke udføres

Kan ikke udføre overlayudskrivning

Årsag

Opløsningen på udskiftsdata adskiller sig fra formularfilen.
Løsning
Indstil den samme opløsning som formularfilen på arket [Kvalitet] > [Avancerede indstillinger] > [Opløsning].

Kan ikke bruge den tidligere gemte overlayformular

Årsag

Indstillingerne for overlayudskrivning er ikke konfigureret korrekt.
Løsning
Kontrollér indstillingerne i henhold til den efterfølgende procedure.
(1) Åbn fanen [Sideopsætning].
(2) Klik på [Sideindstillinger].
(3) I fanen [Sideindstillinger] kan du få vist fanen [Overlay].
(4) Bekræft, at [Behandlingsmetode] > [Brug overlayudskrivning] er valgt.

Relaterede emner