Siirtymisen korjaaminen vihon tulostuksessa

Voit luoda ja tulostaa vihkon samalla, kun korjaat vihkon tulostuksessa esiintyvää ulko- ja sisäsivujen välistä siirtymää. Jos leikkaat sivujen reunat vihkoleikkurilla, voit säätää marginaalia siten, että tulostustietojen paikka sivulla ei vaihtele sivujen välillä.
1.
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
2.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai [Tulostustyyli].
3.
Napsauta [Vihko]-painiketta.
4.
Valitse [Vihkotulostusprosessi] > [Laitteen asetuksilla].
5.
Valitse [Käytä siirtymän korjausta] → valitse korjaustapa kohdasta [Siirtymän korjausmenetelmä].
Jos valitset [Manuaalinen korjaus], määritä tulostusalueen siirtymä uloimman sivun ja keskisimmän sivun välillä kohdassa [Korjausleveys].
6.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää