Vihon luominen sarjoissa

Kun luot vihon asiakirjasta, jossa on paljon sivuja, voit jakaa sivut useisiin sarjoihin ja tulostaa ne.
1.
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
2.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai [Tulostustyyli].
3.
Napsauta [Vihko]-painiketta.
4.
Valitse [Vihkotulostusmenetelmä] > [Jaa sarjoihin].
5.
Määritä kunkin sarjan sivujen määrä kohdassa [Arkkeja sarjassa].
6.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää