Laitteen toimintoasetukset

Laitteen erityistoimintojen käyttämistä varten tarvitaan laitteelle sopivat asetukset. Jos laitetiedot noudetaan asennuksen aikana, laitteelle sopivat asetukset otetaan automaattisesti käyttöön ajurissa.
Optimaalisia asetuksia ei välttämättä kuitenkaan oteta käyttöön seuraaville toiminnoille. Varmista ennen näiden toimintojen käyttämistä, että laitteelle sopivat asetukset on otettu käyttöön.
Toiminnot, jotka saattavat vaatia asetusten määrittämisen manuaalisesti
[Kokoonpanoprofiili]
[Paperikokoasetukset] > [Mukautettuna paperikokona käytettävä paperikoko]
[Muut asetukset]
[Spoolaus isäntäkoneessa]
[Määritä käyttäjätiedot]
[Käyttäjien hallinta] > [Osastotunnusten hallinta] > [Asetukset]
[Tiedot] > kohteet, joissa []
HUOMAUTUS
Jos [Käytössä] on valittu kohdassa [Tiedot] > [Muut asetukset] > [Muuta kokoonpanoprofiilia laitteen tietoja haettaessa], kuvakkeella [] merkityt kohteet voidaan myös asettaa automaattisesti.
Kun yhteys on luotu TCP/IP- tai IPP-verkon kautta, vain ajuri pystyy noutamaan laitetiedot.
Tulostuspalvelinympäristössä laitetiedot voidaan hakea, kun Canon Driver Information Assist Service on asennettu palvelintietokoneelle. Palvelun voi asentaa ajurin asennusohjelmalla.
Käytettäessä USB-yhteyttä laitetietoja ei voi hakea. Määritä laiteasetukset ja asennetut asetukset manuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää