Copyright

Copyright CANON INC. 2018
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.