Välilehdet

Voit lisätä paperiarkkeja määritettyjen sivujen väliin.
1.
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2.
Valitse [Valitse] > [Paperilähde] tai [Paperityyppi].
3.
Valitse [Välilehdet] kohdasta [Paperin valinta] → napsauta [Välilehden asetukset] -painiketta.
4.
Valitse [Välilehden asetukset] -valintaikkunassa [Välilehdet] kohdasta [Lisättävät välilehdet].
5.
Määritä [Paperilähde], [Tulostus] ja [Lisää] → napsauta [Lisää]-painiketta.
Välilehtien lisäämisen asetukset lisätään kohtaan [Asetusluettelo].
6.
Napsauta [OK]-painiketta.
7.
Valitse sisältösivuille paperi kohdasta [Alkuperäinen paperilähde] tai [Alkuperäinen paperityyppi].

Aiheeseen liittyvää