Arkkien lisääminen kalvojen väliin

Voit tulostaa kalvoja, joiden väliin lisätään paperiarkit. Voit myös tulostaa lisätyille arkeille.
1.
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2.
Valitse [Valitse] > [Paperilähde]/[Paperityyppi].
3.
Valitse [Paperin valinta] -kohdasta [Kalvokansilehdet].
4.
Määritä [Kansilehdet] ja [Piirtoheitinkalvot].
Jos valitset [Valitse] > [Paperilähde], valitse paperilähteeksi se, jonne käytettävä paperi on asetettu.
Jos valitset [Valitse] > [Paperityyppi], valitse käytettävä paperityyppi.
5.
Jos haluat myös tulostaa lisätyille arkeille, valitse [Tulosta kansilehdille].
6.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää