Tiedostojen tulostaminen yhdessä

Voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi tiedostoksi ja tulostaa sen. Voit muuttaa tulostusasetuksia yhdistetyn tiedoston muokkaamiseksi Canon PageComposer -ohjelmistolla.
Tässä kerrotaan Canon PageComposer -työkalurivin kuvakkeiden toiminnoista. Nämä toiminnot voi tehdä myös valikkokomennoilla.
1.
Avaa [Perusasetukset]-, [Sivun määritykset]-, [Viimeistely]-, [Paperilähde]- tai [Laatu]-välilehti.
2.
Valitse [Muokkaa ja esikatsele] kohdasta [Tulostustapa] → napsauta [OK]-painiketta.
Jos haluat asettaa yhdistetyn tiedoston tulostusmenetelmän, napsauta [Tiedot] → valitse tulostusmenetelmä kohdasta [Tulostustapa muokkauksen ja esikatselun jälkeen] → napsauta [OK].
3.
Napsauta [OK] → napsauta [Tulosta] tai [OK] tulostusnäytössä.
Päänäyttöön tulee näkyviin Canon PageComposer.
4.
Toista vaiheet 1-3 kullekin tiedostolle, jotka haluat yhdistää.
5.
Valitse Canon PageComposer-päänäytössä listasta tiedostot, jotka haluat yhdistää → napsauta [] (Yhdistä asiakirjat).
6.
Kirjoita [Yhdistä]-valintaikkunassa nimi kenttään [Asiakirjan nimi] tarvittaessa.
7.
Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, napsauta [Tulostusasetukset]-välilehteä → määritä tarvittavat asetukset → napsauta [Yhdistä]-painiketta.
Voit tarkistaa nykyiset asetukset esikatselussa.
Jos haluat poistaa sivun, valitse sivu esikatselussa → napsauta [Poista].
8.
Valitse Canon PageComposer -päänäytössä yhdistetty tiedosto → napsauta [] (Tulosta).

Aiheeseen liittyvää