Skaalaus

Voit suurentaa tai pienentää tulostustietoja tulostettaessa.

Skaalaaminen tulosteen sivukokoon

1.
Avaa [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti.
2.
Valitse sovelluksessa asetettu paperikoko kohdasta [Sivukoko].
3.
Valitse tulostettavan paperin koko kohdasta [Tulostekoko].

Tietyn skaalauskertoimen määrittäminen

1.
Avaa [Perusasetukset]- tai [Sivun määritykset] -välilehti.
2.
Valitse [Manuaalinen skaalaus] → määritä suurennus kohdassa [Skaalaus].

Aiheeseen liittyvää