[Laitteen asetukset] -välilehti

Näiden asetusten avulla voit määrittää laiteasetukset ja järjestelmänvalvojan asetukset.
[Laitteen tiedot]
Näyttää, asetetaanko laitteen tila automaattisesti vai manuaalisesti. Kun haet laitteen tietoja ja käytät niitä asetuksissa [Laitteen asetukset] -välilehdessä, napsauta [] (Hae laitteen tilatiedot).
[+][-]
[Kokoonpanoprofiili]
Näyttää käytetyn kokoonpanoprofiilin.
[Muuta] > [Vaihda kokoonpanoprofiilia] -valintaikkuna
Mahdollistaa kokoonpanoprofiilin muuttamisen tai tuomisen.
[+][-]
[] (Vie) > [Vie kokoonpanoprofiili] -valintaikkuna
Mahdollistaa nykyisten asetusten viemisen ja tallentamisen [Laitteen asetukset] -välilehdessä kokoonpanoprofiilitiedostona (*.typ).
[Laitteen tyyppi]
Määrittää laitteen tyypin.
[Viimeistelyasetukset]
Asettaa laitteen viimeistelytoiminnot.
[Paperilähdeasetukset]
Näyttää laitteeseen liitetyt paperilähdevaihtoehdot.
[Paperikasettien asetukset] > [Paperikasettien asetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa kunkin paperilähteen paperikoon ja paperityypin.
[Paperikokoasetukset] > [Paperikokoasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää käytettävät paperikoot.
[Paperilähde] > [Paperilähde]-valintaikkuna
Voit asettaa laitteeseen liitetyt paperilähdevaihtoehdot.
[Luovutusasetukset]
Näyttää laitteeseen liitetyt paperitulostusvaihtoehdot.
[Paperin luovutusasetukset] > [Paperin luovutusasetukset] -valintaikkuna
Voit asettaa laitteeseen liitetyt paperitulostusvaihtoehdot.
[Muut asetukset]
Mahdollistaa laitteeseen liittyvien järjestelmänvalvoja-asetusten määrittämisen.
[Spoolaus isäntäkoneessa]
Asettaa, käsitelläänkö tulostustiedot isäntäkoneessa (tietokoneessa) vai laitteessa. Jos valitset [Auto], tiedot käsitellään tulostimessa, kun käsittelyyn tarvitaan vain tulostimen toimintoja. Tämä toiminto parantaa tulostusnopeutta.
[Määritä käyttäjätiedot]
Mahdollistaa käyttäjätunnuksen käyttämisen tulostustöihin ja PIN-koodin käyttämisen suojatussa tulostuksessa.
[Asetukset] > [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkuna
[+][-]
[Käyttäjien hallinta]
Asettaa käytettävän todennustoiminnon tyypin.
[Asetukset] > [Osastotunnuksen/PIN-koodin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset, kun olet valinnut [Käyttäjien hallinta] -valintaikkunasta [Osastotunnusten hallinta].
[+][-]
[Asetukset] > [Käyttäjien todennusasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset, kun olet valinnut [Käyttäjien hallinta] -valintaikkunasta [Käyttäjien todennus].
[+][-]
[Laitteen Varmistettu tulostus -toiminto]
Lisää tulostustietoihin rajoitus- ja seurantatietoja pistekuviona käytettäessä työn lukituksen laajennussarjaa.
[Lisätietoja]
Näyttää tulostinajurin version.
[Kieliasetukset] > [Kieliasetukset]-valintaikkuna
Voit vaihtaa näytettävän kielen.
[Lisäohjelman tiedot]
Näyttää tulostinajuriin liitettyihin lisämoduuleihin (laajennettuihin toimintoihin) liittyvät tiedot.
[Toiminto] > [Laitteen toimintoasetukset] -valintaikkuna
Näyttää ohjaimen toimintotunnuksen ja laitteen toiminnon version. Voit myös asettaa laitteen nimen.
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää asetukset ajurin tulostusasetusten näytössä. [] -asetukset määritetään automaattisesti laitetietojen hakutoiminnolla. [] -asetukset täytyy ehkä määrittää manuaalisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos määrität paperilähteen, jota ei ole asennettu laitteeseen, paperilähteenä käytetään tulostimen ensisijaista paperilähdettä.
Jos määritetty paperilähde, paperikoko tai paperityyppi eivät vastaa toisiaan, näyttöön tulee virheilmoitus.
Jos määrität [Viimeistelyasetukset] (2-puoleinen tulostus, nidonta jne.) -toiminnot laitteelle, jossa kyseisiä toimintoja ei ole, tulostus tapahtuu ilman näitä toimintoja. Jos esimerkiksi määrität kaksipuoleisen tulostuksen laitteelle, joka ei sitä tue, tiedot tulostetaan vain yhdelle puolelle paperia.
Jos valitset [Tallenna]-asetukseksi [Tulostustapa] tulostettaessa laitteesta, joka ei tue tallennusta postilokeroon, asiakirja tulostuu normaalisti. Jos kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus ja laite siirtyy offline-tilaan, asiakirja tulostuu, kun laite siirtyy jälleen online-tilaan.
Jos asetat osastotunnusten hallintatoiminnon tai käyttäjän todennustoiminnon, kun tulostat laitteesta, joka ei kyseisiä toimintoja tue, tapahtuu virhe.

Aiheeseen liittyvää