[Sivun määritykset] -välilehti

Voit asettaa sivukoon, tulostussuunnan, asettelumääritykset jne.
[Sivukoko]
Näyttää sovelluksessa laadittujen tulostustietojen paperikoon.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle tulostetaan. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty koko, järjestelmä suurentaa tai pienentää tulostustiedot siten, että ne täyttävät tulostettaessa koko määritetyn kokoisen sivun.
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Sivun asettelu]
Määrittää, kuinka monta sivua tulostetaan kullekin paperiarkille.
[Julisteen tiedot] > [Julisteen tiedot] -valintaikkuna
Mahdollistaa yksityiskohtaisten asetusten määrityksen tulostettaessa juliste.
[+][-]
[Sivujärjestys]
Määrittää tulostettavien sivujen järjestyksen.
[Manuaalinen skaalaus]
Määrittää tulostuksen laajennus- tai pienennyssuhteen.
[Käytä yksisivuisissa tiedoissa 1 1:lle -asetusta]
Kun kullekin arkille tulostetaan useita sivuja, tulostaa yhden sivun tiedot yhdelle arkille.
[Vesileima]
Lisää ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [VEDOSLAATU]) tulostustietojen päälle.
[Muokkaa vesileimaa] > [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkuna
Voit luoda ja lisätä uuden vesileiman.
[+][-]
[Mukautettu paperikoko] > [Oma paperikokoasetus] -valintaikkuna
Voit tallentaa halutun paperikoon ja käyttää sitä tulostamiseen. Paperit, joiden vieressä on punainen piste (), ovat vakiopaperikokoja eikä niitä voi muokata eikä poistaa.
[Sivun asetukset] > [Sivun asetukset] -valintaikkuna
Määrittää asettelun, kuten reunukset, päivämäärän, sivunumerot jne. sekä lomakepohjan tulostusasetukset.
Tällöin voidaan lisätä myös asiakirjan nimi, tietokoneen nimi ja tulostusaika. Päivämäärän ja kellonajan näyttömuoto riippuu käyttöjärjestelmän asetuksista.
[+][-]
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.

Aiheeseen liittyvää