[Paperilähde]-välilehti

Tässä kohdassa voit määrittää paperityypin ja paperilähteen.
[Valitse]
Valitsee määritetäänkö tulostuspaperi paperilähteen vai paperityypin mukaan.
[Paperin valinta]
Voit vaihtaa paperilähdemenetelmää sivun mukaan.
[Paperilähde]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperilähteen mukaan.
[Paperityyppi]
Määrittää paperin, jolle tulostetaan, paperityypin mukaan.
[Asetukset] > [Paperityyppiasetukset]-valintaikkuna
Voit vaihtaa paperityypin. Kun haluat hakea paperityyppitiedot laitteesta, valitse [Hae paperitiedot].
[Välilehden asetukset] > [Välilehden asetukset] -valintaikkuna
Mahdollistaa välilehtiä koskevien asetusten määrittämisen.
[+][-]
[Alkuperäinen paperilähde]
Määrittää tulostustietojen paperilähteen.
[Alkuperäinen paperityyppi]
Määrittää tulostustietojen paperityypin.
[Kansilehdet]
Määrittää kalvojen väliin lisättävien kansilehtien paperilähteen tai paperityypin. Kun valitset laitteelle tallennettuja erilaisia paperityyppejä, napsauta [Asetukset].
[Piirtoheitinkalvot]
Määrittää kalvojen paperilähteen tai paperityypin. Kun valitset laitteelle tallennettuja erilaisia paperityyppejä, napsauta [Asetukset].
[Indeksivälilehden tiedot] > [Indeksivälilehden tiedot] -valintaikkuna
Voit määrittää indeksivälilehtien tulostuskohdat.
[Paperilähteen tiedot] > [Paperilähteen tiedot] -valintaikkuna
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevan tiedon. Hae paperilähdetiedot laitteesta napsauttamalla [Hae paperilähteen tiedot].
[Kopio]
Tulostaa samasta asiakirjasta yhden kopion useista määritetyistä paperilähteistä.
Näin voidaan tulostaa samaan aikaan erityyppisille papereille, kuten laadukkaalle paperille ja uusiopaperille.
[Asetukset] > [Kopion asetukset] -valintaikkuna
Valitsee paperilähteen, josta tulostetaan.
[Etu-/takakannen asetukset] > [Etu-/takakannen asetukset] -valintaikkuna
Lisää tulostustyöhön etu- ja takakannen. Voit valita etu- ja takakannen paperilähteen tai paperityypin ja määrittää, tulostetaanko kansiin tietoja.
[Tulosta toiselle puolelle]
Jos haluat tulostaa molemmin puolin paperia, joka on manuaalisesti syötetty ohisyöttöalustaan tai monitoimikasettiin, valitse tämä toiminto tulostaaksesi paperin toiselle puolelle.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.

Aiheeseen liittyvää