Yêu cầu Hệ thống

Phần này giải thích môi trường hệ thống cần thiết để sử dụng trình điều khiển MF.

Các hệ điều hành

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Chỉ dành cho trình điều khiển máy quét và MF Scan Utility hỗ trợ Windows 7/8.1/10.
Chỉ đối với các trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy fax được hỗ trợ trong môi trường mạng trong trường hợp hệ điều hành Máy chủ.
Một số trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy fax có thể không được cung cấp tùy theo thiết bị bạn đang sử dụng, quốc gia của bạn, hoặc khu vực của bạn.
LƯU Ý
Để biết về trạng thái hỗ trợ của các hệ điều hành mới nhất và các gói dịch vụ, kiểm tra trên trang web của Canon (http://www.canon.com/).
Để biết thêm chi tiết về môi trường hệ thống cần thiết cho phần mềm khác ngoài MF Scan Utility, tham khảo file Readme cho phần mềm tương ứng.

Tổ Hợp Trình Điều Khiển Và Ngôn Ngữ Hiển Thị Hệ Điều Hành

Tùy thuộc vào tổ hợp của ngôn ngữ trình điều khiển và ngôn ngữ hiển thị của hệ điều hành được hỗ trợ, hoạt động chính xác có thể không được đảm bảo. Bạn nên cài đặt bằng ngôn ngữ được chọn mặc định khi trình cài đặt khởi động.

Ngôn Ngữ Trình Điều Khiển Được Hỗ Trợ

Tiếng Anh / Tiếng Ả Rập / Tiếng Basque / Tiếng Catalan / Tiếng Trung Giản Thể / Tiếng Trung Phồn Thể / Tiếng Séc / Tiếng Đan Mạch / Tiếng Hà Lan / Tiếng Phần Lan / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Hungary / Tiếng Ý / Tiếng Nhật / Tiếng Hàn / Tiếng Mã Lai / Tiếng Na Uy / Tiếng Ba Lan / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Nga / Tiếng Slovakia / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Thái / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Việt

Phạm Vi Vận Hành Được Đảm Bảo

Ngôn ngữ của hệ điều hành được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Ngôn ngữ của hệ điều hành không được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo
--
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ không phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
Đã thay đổi ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành sau khi cài đặt
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
*1 Bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.
*2 Hoạt động chỉ được đảm bảo khi cài đặt bằng Tiếng Anh. Tuy nhiên, bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.