Về Trình điều khiển MF và MF Scan Utility

Phần này trình bày tổng quan về trình điều khiển MF và MF Scan Utility, và giải thích các biểu tượng hiển thị trong khi cài đặt.
Trình điều khiển MF là trình điều khiển được cài đặt để in, gửi fax, và quét bằng cách sử dụng một thiết bị.
Cũng như trình điều khiển MF được giải thích ở đây, MF Scan Utility và có thể cài đặt phần mềm khác tuỳ thuộc vào thiết bị hỗ trợ. Để biết thông tin chi tiết về các phần mềm khác, hãy tham khảo hướng dẫn của thiết bị.
Trình điều khiển Máy in
Cho phép bạn sử dụng thiết bị như máy in.
Trình điều khiển Máy fax
Cho phép bạn gửi fax tài liệu đã in qua thiết bị.
Trình điều khiển Máy quét
Cho phép bạn sử dụng thiết bị như máy quét.
MF Scan Utility
Có thể đọc hình ảnh quét trong các ứng dụng, đính kèm hình ảnh quét vào email, và lưu hình ảnh trong đĩa cứng.
LƯU Ý
Một số chức năng trong phần mềm trình điều khiển trong DVD-ROM kèm theo có thể không sử dụng được tùy theo hệ điều hành. Phiên bản mới nhất có trên trang web của Canon. Xác minh môi trường điều hành của bạn và tải xuống nếu cần thiết.